Jäsenet käyttävät valtaansa vuosikokouksessa keväällä,
muulloin asioita hoitaa jäsenistön valitsema hallitus toimikuntineen.

Pj Sampo Wargh - palkitsemistk, PV
 Sihteeri Kimmo Vitikka - liikunta
 Rahasto Lasse Mella - kirjanpito, Vapepa ttus
 Jarmo Lausto
 Lauri Haapasalo
 Adriana Ylijurva - veteraanitk, kunniavartio
 Pertti Tuisku - tiedotus/hallitus
 Antti Tölli - MPK
 Arvi Pasanen - Falling Plates jj
 Seppo Laiho - LapRt tuotteet

Vj Varapj Erkki Rannanpää - Vapepa ttus
Vj Yrjö Säkkinen - Lapin Sotaveteraanipiiri ry
Vj Jäsensihteeri Veijo Laine - jäsenluettelo, merkkipäivät

Arkisto Heikki Haavikko - seppeleet, veteraani tk
Toiminnantarkastajat Pekka Uutela, Juha Kilpeläinen
Veteraanitk Heikki Haavikko, Ilkka Jänkälä, Antti Tölli

 Tukipuhelin 020 769 8111

Miten LapRt:n  jäseneksi
Membook, Lapin Rauhanturvaajat, jäsenhakemus

Suomen Rauhanturvaajaliitto
http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/liity-jaseneksi/

YhdistysLaki

Säännöt